Hajdú-Biharból elhurcolt hadifoglyok és polgári személyek

elhurcoltak

Hajdú-Biharból elhurcolt hadifoglyok
és polgári személyek

 

BELÉPÉS AZ ADATBÁZIS KERESŐ OLDALÁRA

A II. világháború alatt több százezer magyar katona esett hadifogságba, valamint több százezer polgári személyt hurcoltak el „málenkij robot”-ra a Szovjetunióba Magyarországról. Ezen eltűnt honfitársaink hollétének megállapítása céljából kérhettek segítséget a hozzátartozók a Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság 1945. március 18-án kelt 26. sz. rendelete alapján elkészített kérdőívek kitöltésével. A keresett személyekkel kapcsolatos kérdéseknek minden település által használt kérdőíven megegyezőnek kellett lenniük, azonban megjelenési formájukban általában különböztek.

A kérdőívek településenként más-más helyen maradtak meg: fellelhetőek lehetnek akár az adott helység iratanyagában, akár a járási vagy megyei hivatalok fondjaiban és akár a Külügyminisztérium dokumentumai közt. Ezeket az adatlapokat próbáljuk meg felkutatni és összegyűjteni Hajdú-Bihar megye vonatkozásában, és egy adatbázisban feldolgozni, kutathatóvá tenni, digitálisan megjeleníteni. A nyomtatványokon a fogságba esett vagy elhurcolt személy nevére, anyja nevére, születési idejére és helyére, nemzetiségére, foglalkozására, családi és vagyoni helyzetére, katonai múltjának adataira, esetleges közéleti szerepvállalására, valamint fogságba esése körülményeire kérdeznek rá. Az adatbázis feltöltését nehezítette, hogy némely kérdőív hiányosan lett kitöltve, vagy az adatok nehezen olvashatóak, és alkalmanként pontatlanságok is előfordulnak rajtuk. A nyilvánvalóan tévesen írt adatokat (pl. harctéri események időpontjait) a történelmi ismereteknek megfelelően módosítottuk.

Az adatbázis keresőjét igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a leszármazottak által leginkább ismerhető adatok alapján meg lehessen találni a 70 évvel ezelőtti eseményeket megszenvedő családtagokat. A „Név” mezőben nem csupán az elhurcolt nevére (teljes, vezeték- vagy keresztnevére) kereshetünk, hanem az adatbázisban rögzített személyek édesanyjának nevére is, vagyis egy-egy vezetéknév lekérdezése esetén az ugyanolyan vezetéknevű édesanyákat is ki tudjuk listázni. A „Település” mező segítségével az elhurcolt személy születési helyére és elhurcolásának helyszínére (amennyiben ismert) egyaránt kereshetünk. A harmadik szűrési lehetőség annak kiválasztási opciója, hogy a keresett személy katonaként vagy polgári személyként került a GULÁG-ra. Az egyszerűbb kereshetőség kedvéért a „katona” címszó alatt minden fegyveres, illetve egyenruhás szolgálatot teljesítő egyén értendő, azaz a csendőrök és rendőrök, illetve a munkaszolgálatosok is ide lettek besorolva (zárójelben feltüntetve). A három keresési opció akár egyenként, akár tetszőlegesen kombinálva alkalmazható.

Az egy-egy személyhez tartozó adatsor melléklete az adott személy adatlapjának digitalizált változata, amelyre rákattintva megtekinthető a kérdőív, amely alapján az adatbázis adott rekordja készült.

Az adatbázist állandóan bővítjük a folyamatosan előkerülő kérdőívekkel; a feldolgozott településekről (iratanyagokról) a mellékelt listában tájékozódhatnak a családtagjaikat, hozzátartozójukat keresők és a kutatni szándékozók.

 ***

Vissza az Adatbázisokhoz

Vissza a Főoldalra