ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő:

Név: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

Cím: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.

Képviseli: Szendiné dr. Orvos Erzsébet, igazgató

Elérhetőségek: 06 52 503-296, hbml@mnl.gov.hu

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi domain címeken elérhető weboldalakra terjed ki:

http://hbml.archivportal.hu

http://gulag.hbml.hu

http://adatbazisok.hbml.hu

A személyes adatok védelméről

Az Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL HBML) bármely – az általa üzemeltetett weboldalak (http://hbml.archivportal.hu, http://gulag.hbml.hu, http://adatbazisok.hbml.hu) használata során tudomására jutott – személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint kezeli.

Tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeljük a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az MNL HBML részére, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az MNL HBML ügyének jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Adatait csak az Ön által indított ügyben eljáró munkatársak ismerik meg. Az MNL HBML kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait. Harmadik félnek csak hatósági utasításra adja át, az adatokat az ügymenet lezárulása után kizárólag a felettes intézmények részére készülő statisztikai célokra használja fel. Az Infotv. 14.§. és 17.§ alapján és az azokban megfogalmazott kivételek figyelembevételével írásban kérheti személyes adatainak törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az MNL HBML weboldalain elhelyezett linkeken keresztül más szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az MNL HBML nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az oldalakon elhelyezett tartalmakat érintő szerzői jogról

Az MNL HBML által üzemeltetett weboldalak, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása az MNL HBML előzetes írásos engedélyéhez kötött.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az MNL HBML fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az MNL HBML minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Cookie használat

Az MNL HBML által üzemeltett weboldalak is használnak cookie-kat (sütiket), amelyek a felhasználó gépén eltárolódnak. Ezek lehetőséget biztosítanak egyes adataink lekérdezésére, a felhasználó internethasználatának nyomon követésére.

Weboldalaink látogatottságát mi is mérjük, szervereink automatikusan rögzítik azokat az adatokat, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek (pl. IP-cím, használt böngészőprogram, képernyőfelbontás, stb.), ezek a saját adatbázisunkban és a Google Analytics adatbázisában eltárolódnak.

A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik fél részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik fél a Google megbízásából feldolgozza az információkat.

A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel kereshetők az MNL HBML munkatársai az hbml@mnl.gov.hu e-mail címen.

Az MNL HBML kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. Címük: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.