Hajdú-Biharból elhurcolt hadifoglyok és polgári személyek

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára iratanyagában a második világháború egyéb tragédiái mellett a hadifogságba esett katonákra, valamint a „málenkij robotra” a Szovjetunióba hurcolt polgári személyekre vonatkozóan is található iratanyag. Adatbázisunk (melyet szeretnénk idővel bővíteni) a Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság 1945. március 18-án kelt 26. sz. rendelete alapján kiállított kérdőívek felhasználásával a hajdúnánási születésű vagy illetőségű hadifoglyok és civil elhurcoltak kutatásához nyújt segítséget.

Az adatlapok, melyek alapján az adatbázis készült, a fogságba esett vagy elhurcolt személyek nevét, anyja nevét, születési idejét és helyét, nemzetiségét, foglalkozását, családi és vagyoni helyzetét, katonai múltjának adatait, esetleges közéleti szerepvállalásukat, valamint fogságba esésük helyét és időpontját ismertetik. Sajnos az adatbázis feltöltését nehezítette, hogy némely adatlap hiányosan volt kitöltve, vagy az adatok nehezen voltak olvashatóak, de sajnos pontatlanságok is olvashatóak rajtuk. Az adatbázis keresőjét igyekeztük úgy összeállítani, hogy a leszármazottak által leginkább ismerhető adatokból is meg lehessen találni a 70 évvel ezelőtti eseményekben érintett személyt, a nyilvánvalóan tévesen írt adatokat (pl. harctéri események időpontjait) pedig a történelmi eseményeknek megfelelően módosítottuk.

Az adatbázisban a „Név” mezőben teljes névre, vagy akár csupán vezeték- vagy keresztnévre egyaránt kereshetünk. Fontos tudni, hogy a mező használata az adatbázisban rögzített személyek anyja nevére is keres, így egy vezetéknév beírása esetén az adott vezetéknevű anyák neveit is meg fogjuk jeleníteni.

A „Település” mezőben való keresés esetén a keresett személy születési helyére és elhurcolásának helyszínére (amennyiben ismertek) egyaránt kereshetünk.

A harmadik szűrési lehetőség annak kiválasztási opciója, hogy a keresett személy katona volt e, vagy polgári személy. Az egyszerűbb kereshetőség kedvéért a „katona” címszó alatt minden fegyveres, illetve egyenruhás szolgálatot teljesítő személy értendő, azaz a munkaszolgálatos, illetve rendőri és csendőri szolgálatot ellátó személyek is így kereshetőek.

A három keresési opció akár egyenként, akár tetszőlegesen kombinálva alkalmazható. A kilistázott találatok adatainak átolvasása segíthet beazonosítani a valóban keresett személyt. Az adatsor első eleme az adott személy adatlapjának szkennelt változata, amelyre rákattintva megtekinthető az az adatokat tartalmazó lap, melyről az adatbázis készült.

A közel 900 rekordot tartalmazó adatbázis segítségével akár otthonról is kutathatóvá válik Hajdúnánás második világháborús történetének egy fejezete. Bízunk abban, hogy a kutatás a szűkebben vett családtörténeti szálak mellett a közösség történelmének megismerésében is segítséget nyújthat, közelebb hozva a múltat a ma emberéhez.