Bibliográfia

Bibliográfia

Az elmúlt időszakban számos, a témát feldolgozó kiadvány jelent meg Magyarországon, melyek közül itt azokat a köteteket, tanulmányokat szedjük össze, amelyek részben vagy teljes egészében a Bihar és Hajdú megyei „málenkij robot”-ra történő elhurcolásokkal, a Debrecen városán keresztül az országba hazatérő polgári és katonai hadifoglyokkal, illetve a Hajdú-Bihar megyei (Hortobágy, Hajdúnánás stb.) kényszermunkatáborokkal foglalkoznak. Az irodalomjegyzéket a szerzők ábécé sorrendjében közöljük, a legfontosabb könyvészeti adatokat feltüntetve. A világhálón digitalizált formában is megtalálható írásokat innen is elérhetővé tesszük.

 

– Apatini Ferenc Illés: Túléltük – internálótáborban a hajdúnánási Tedejpusztán 1951–53-ban. Debrecen, 2009.

– Árva Erzsébet – Pozsonyi József: Deportáltak – Balmazújvárosról elhurcoltak visszaemlékezései. (Újvárosi Dolgozatok 4.) Balmazújváros, 1989.   >>Megtekintés>>

– Beke Ferencné: Három év Hortobágy poklában. Pomáz, 2014.

– Breuer Pál (szerk.): A hortobágyi kitelepítések igaz története 1950–1953. Pécs, 2005.

– Buczkó József – Hadas Ferenc: Akiknek még sír sem jutott – Hajdúnánásiak a „málenkij robot” poklában. (Nánási Füzetek 22.) Hajdúnánás, 2014.

– Füzes Miklós (szerk.): Kitaszítottak II. kötet – Dokumentumok a hortobágyi zárt munkatáborról 1950–1960. Budapest, 2002.

– Hantó Zsuzsa (szerk.): Kitaszítottak I. kötet – „Magukkal fogjuk megzsírozni a földet”.  Budapest, [2000].

– Kováts Dániel (szerk.): Száműzöttek a Hortobágyon – Emlékek a borsósi kényszermunkatáborból 1952–1953. Budapest, 2006.

– Takács Péter: Hadifogságom története.  In: Múzeumi Kurír 65. sz. Debrecen, 1993. 7–68.

– Vadászi Sándor: Debrecen szerepe a hadifogolyszolgálatban.  In: Debreceni Képes Kalendárium az 1948-ik esztendőre 48. évf. Debrecen. 1947.  141–145.   >>Megtekintés>>

– Varga Albert: Rab voltam a Hortobágyon Árkustanya, 1950–1953. Budapest, 2005.

– Varjasi Imre: Megszenvedték. Debrecen, 2011.

– Völgyesi Zoltán: Málenkij robot és a zsidó bosszú legendája Hajdúnánáson. In: Levéltári Közlemények 86. évf. Budapest, 2015. 189–212.   >>Megtekintés>>

 

***

Vissza a Források gyűjteményéhez

Vissza a Főoldalra